Очите ми

Моят литературен свят

Category Archives: Материали по българска филология

Доктор Живаго – в своето детство ли е човечеството

автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) „Христос говори с притчи от всекидневието и пояснява истината чрез делничните неща.“ Така и Пастернак, създавайки картина на живота, на човешките отношения и развитие, разкрива истини за света, за неговата незрелост, търсения и грешки, възвисяване и падения, за неговия непрестанен път. „И вървяха, вървяха, и пееха „Вечная памят“, а когато …

Има още

Иван Денисович – „Да извървим сме длъжни и в окови / кръга, от боговете очертан“

представяне на повестта „Един ден на Иван Денисович“ автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) „За да се изправя зад тази катедра, от която се чете Нобеловата реч, катедра, предоставяна далеч не на всеки писател и само веднъж в живота, трябваше да изкача не само трите или четирите обичайни стъпала, водещи до нея, а стотици, дори хиляди …

Има още

Кафка – невъзможният свят е реален

представяне на романа „Процесът“ автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) Кафка. Образът, който извиква това име, е превъплътен в множество герои, изпъстрили страниците на произведенията му. Какво ли крият зад себе си мечтателният поглед, ниското чело, топлото загатване за усмивка от външността на фотографиите? Повечето му истории започват в някаква утрин, която би трябвало да бъде …

Има още

Дон Кихот – смъртта или възкресението на рицарството в света

представяне на романа „Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча“ автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) Историята за Дон Кихот е позната преди всичко като пародиен роман – пародия на рицарството, на човека, опитващ се да насложи литературните си представи върху реалността, желаейки да стане рицар в епоха, в която рицарството вече не съществува. Всичко е …

Има още

Фауст – „злото е безсилно, с нас е Бог“

представяне на трагедията „Фауст“ автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) Предисловие „Разказва се, че някога в Близкия Изток живял един търговец, който бил много учен. Той компилирал четири важни трудове – „Мистерия“ „Капитола“, „Евангелиум, „Тезаурус“. По-нататък се казва, че след неговата смърт тези трудове останали при неговата вдовица, която била персийка. Тази вдовица от своя страна …

Има още

Хамлет – гласът на съвестта

представяне на трагедията „Хамлет“ автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) „Абстрактните мисли са истински умъртвители на художествената фантазия. Ставайки все по-логичен и по-логичен, човекът умъртвява художествената фантазия и обикновено превръща художественото произведение в някакъв коментар. И едно от най-ужасните неща в нашата материалистична епоха е, че академичните среди превърнаха художествените произведения в коментарии, в обяснения. Всъщност …

Има още

Данте – човекът и човешките дела в развитието на духовността на света

представяне на поемата „Божествена комедия – Ад“ автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) Подходът към „Божествена комедия“ на Данте може да бъде направен от множество гледни точки, обширен, тъй като творецът стои на границата на епохи и сам е гранична линия – предтеча и наследник на културни визии. Въпросът за това как да бъде достигната божествената …

Има още

„Монахинята“ – най-ярко въплъщение на просвещенските идеи

представяне на романа автор: Диана Янкулова (Диана Владимирова) В романа „Монахинята“ са вложени най-високите принципи на епохата на Просвещението. Дидро е направил това, като всъщност е показал тяхното нарушаване и от там – стойността им в живота на човека. За просвещенците няма нищо по-важно от свободата на личността, от възможността човек да използва разума си …

Има още

Дневник. За вярата и безверието

11.11.2021 В моето съвремие много хора са се превърнали в Иван Карамазов от романа на Достоевски „Братя Карамазови“. Възприемат въпросите за съществуването на Бог и безсмъртието на душата само разсъдъчно. Обичат света, но с разума си отхвърлят справедливостта на неговото устройство. Вътрешно се разкъсват между вяра и безверие. И Иван Карамазов не е арогантен безбожник, …

Има още

Дневник. За свободата и отговорността

10.11.2021 Сега външният свят е затвор и ни притиска отвсякъде… Много е трудно да се разбере онова, което написах вчера – за реда, хармоничния ред, създаден от Бог на земята. Съвременното съзнание не може да приеме за справедливо това, да не се бори, да се остави в ръцете на съдбата, да приеме страданието и да …

Има още